MENDES Immobilier
114 avenue du 3 septembre - 06320 Cap d'Ail

Tel: +33 (0)9 83 88 65 60 - +33 (0)6 14 42 94 52
contact@mendesimmobilier.com


Hemsida Investeringar

Investeringar

Investeringar

MENDES Immobiliers roll sominvesteringsrådgivningärattpresenteraettvarieratutbud av fastighetersom kan säljas, vilkautvaltsspecifiktförderaspotentiellalönsamhet, attraktivitetsomfastighetsinvestering men ocksåberoendepådessgeografiskautgångspunktdärefterfråganfortfarandeärstark.

Investeringar

Härärolika typer av investeringsom vi presenterar :


Investeringar i störredelar :

MENDES Immobilier väljer en grupp av fleralägenheter, frånEttor till Femmor, men ävenkontorellerbutiker.

Investeringarsom en endaenhet :


MENDES Immobilier väljerbyggnaderförbostäder, kontor, ellerföretagsomhotell till exempel.

Investeringar i form av placeringsverksamhetförarvssyfte.


MENDES Immobilier väljerävenolika typer av fastighetstransaktionersominvolverarkonstruktion, rehabiliteringellerrenovering av fastighetersomerbjuder en storpotentiallönsamhetpålångsikt.

Vi står till ertförfogandeförattgedessaråd. 


By clicking on "I agree", you authorize the use of cookies to ensure you get the best experience on this website.

Learn more I agree